شرکت پارس طب فرینو

تولیدکننده یونیت های دندانپزشکی و آرایشگاهی